1. Ne mažite kožu losionima i uljima za tijelo neposredno prije dolaska na sat

  2. Skinite prstenje, satove, narukvice i sl. prije sata

  3. Očistite šipku alkoholom prije korištenja kako bi spriječili klizanje

  4. Vježbajte na šipci samo kada ste potpuno zagrijani, u protivnom se možete ozlijediti izvodeći i najjednostavnije elemente

  5. Vježbajte na šipci samo uz asistenciju instruktorice

Opširnije...

Osnovna pravila
Redovan rekreativni program Studija sastoji se od Osnovnog programa, Next Level i Master level naprednih programa.
Program se održava u grupama od max. 9 ili 12 cura (ovisno o dvorani u kojoj grupa radi) i to jednom tjedno, a jedan Pole Dance Fitness sat (u nastavku PDF sat) traje 120 minuta. Cijena je definirana na bazi ciklusa od 4 PDF sata.
Osnovni program sastoji se od 8 stupnjeva podijeljenih u cikluse. Jedan stupanj traje dva ciklusa, odnosno 8 PDF sati, odnosno 8 tjedana.
Next Level sastoji se od 8 stupnjeva podijeljenih u cikluse. Jedan stupanj traje dva ciklusa, odnosno 8 PDF sati, odnosno 8 tjedana.
Trajanje Master Levela nije vremenski niti stupnjevima ograničeno, ali također se trenira po stupnjevima i jedan stupanj traje dva ciklusa, odnosno 8 PDF sati, odnosno 8 tjedana.

Opširnije...

Ovim općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) u svrhu transparentnosti pobliže se definiraju pojedini termini i odnosi, načini ispunjenja obveza među ugovornim stranama, a koji vrijede u slučaju sklapanja Ugovora.

1.TERMINI

1.1. Studio je Pole Dance Fitness Studio u Zagrebu i Splitu, (u daljnjem tekstu Studio).

1.2. Korisnica usluge (u daljnjem tekstu: Korisnica) je svaka pravna ili fizička osoba, koja je sa Studiom sklopila Ugovor o pružanju usluga, a koje su u opisu djelatnosti Studija i koje isti nudi u svojim promotivnim materijalima.

1.3. Usluge u smislu Općih uvjeta poslovanja su sve usluge koje Studio nudi korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO) smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je Studio oglasio. Uslugama se prvenstveno smatraju tečajevi plesa u skladu sa člankom 1.4.

Opširnije...